Teambuilding- en themaworkshops

In samenwerking met “Klasse in klank en kleur” organiseren wij teambuilding-en/of themaworkshops voor organisaties van zorg- en onderwijsinstellingen, teams van bedrijven, maar ook de aanvraag van particulieren behoort tot de mogelijkheden. De opzet is een creatieve/kunstzinnige dag voor u en uw team.

Uw wensen of thema’s zijn de leidraad tot het succes van deze dag. Na uitvoerig overleg wordt het programma voor de dag op maat aangeleverd.

Samenwerking door communicatie… voor elke organisatie is het van groot belang om op een inspirerende wijze met elkaar om te gaan om zo de organisatiedoelen te kunnen realiseren.

Teambuilding, initiatief, lef, loslaten en transparantie, zijn hierbij de kernbegrippen. De deelnemers gaan met deze kernbegrippen op een niet alledaagse en kunstzinnige wijze aan de slag.

Doelen

  • Teambuilding
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Ontwikkeling als team
  • Beter samenwerken
  • Bewustwording
  • Helder communiceren
  • Plezier maken en de eigen mogelijkheden zien

Voor inhoudelijke informatie kunt u bellen met Marlous Klekamp

06 42 92 29 84
www.klasse-in-klank-en-kleur.nl